Jakie badania diagnostyczne można wykonywać w domu pacjenta?

Wizyta w przychodni nie zawsze okazuje się łatwym przedsięwzięciem logistycznym. Osoby starsze, niepełnosprawne lub będące w zaawansowanym stadium choroby często nie mają możliwości, by udać się na spotkanie z lekarzem. To właśnie z myślą o nich powstała usługa domowych wizyt lekarskich i pielęgniarskich, w których trakcie medycy nie tylko udzielają doraźnej pomocy, ale i wykonują badania diagnostyczne. Które z nich można przeprowadzić w warunkach domowych?

Przegląd badań, które można przeprowadzić w domu

Wśród badań, które nasza przychodnia lekarska z Warszawy, wykonuje podczas domowych wizyt, wymienia się m.in. EKG i Holter. Oceny pracy serca zwykle dokonuje lekarz internista, niemniej do domu chorego może przyjechać również wykwalifikowany kardiolog. Elektrokardiografia jest bezbolesna i nie wymaga od Pacjenta przygotowania. Dzięki niej szybko można jednak zidentyfikować zaburzenia w pracy mięśnia sercowego, które mogą prowadzić m.in. do zawału.

Poza badaniami serca w domu chorego można wykonać również obrazowe badania ultrasonograficzne. USG w domu Pacjenta w Warszawie obejmuje m.in. jamę brzuszną, drogi moczowe oraz tarczycę. Przy pomocy jednego mobilnego urządzenia można zatem w czasie rzeczywistym ocenić pracę wielu narządów. Przy czym tak samo, jak EKG, USG jest też nieinwazyjne i nie wymaga przygotowania.

Co jeszcze można zbadać w warunkach domowych?

Zakres badań diagnostycznych, które można wykonać w domu Pacjenta, stale się poszerza. Obecnie standardem jest pobieranie krwi w warunkach domowych w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Taką usługę również zapewnia nasza przychodnia J.J. Capricorn. W przeciwieństwie do EKG i USG do pobrania krwi trzeba się jednak przygotować, zachowując wstrzemięźliwość od jedzenia przez 8-12 godzin przed badaniem.