Opieka medyczna w ramach NFZ - Warszawa-Mokotów

Jesteśmy kontrahentem Narodowego Funduszu Zdrowia. Oferujemy nieodpłatne usługi medyczne, wchodzące w skład publicznej, podstawowej opieki medycznej dla wszystkich ubezpieczonych pacjentów. Przyjmujemy dzieci i dorosłych. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, jest złożenie w naszej placówce poprawnie wypełnionej deklaracji wyboru, razem z określeniem preferowanego lekarza rodzinnego. Obecnie można to uczynić na trzy sposoby: osobiście, za pomocą poczty oraz przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

 

Zakres POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna zakłada swobodny dostęp do wybranego przez pacjenta lekarza rodzinnego, pielęgniarki oraz, w przypadku pacjentek także położnej. W szczególnych sytuacjach pacjent może skorzystać także z wizyt domowych. W przypadku potrzeby skorzystania ze specjalistycznych konsultacji lekarskich, wymagane jest uzyskanie skierowania od lekarza rodzinnego. Na podstawie ważnego skierowania, wystawionego z uzasadnionych medycznie przesłanek, można także skorzystać z szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych, opieki ambulatoryjnej oraz leczenia w szpitalu.

 

lekarka