Medycyna pracy - Warszawa-Mokotów

Nadrzędnym celem medycyny pracy jest ochrona zdrowia pracownika i przeciwdziałanie niebezpiecznym sytuacjom, wynikającym z dopuszczenia do pracy osoby, która ma przeciwwskazania do wykonywania określonego rodzaju pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na każdego pracodawcę obowiązek skierowania pracownika, czyli osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, na badania z zakresu medycyny pracy, a także pokrycia ich kosztów. Do pracy można dopuścić wyłącznie pracownika, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danych czynności.

W naszej placówce medycznej oferujemy pełny zakres usług z zakresu medycyny pracy, w tym:

  • konsultacje u specjalisty od medycyny pracy i lekarzy specjalistów;
  • badania laboratoryjne i diagnostyczne;
  • dojazd zespołu medycznego do miejsca pracy w przypadku grup większych niż 6 osób.
  • wystawienie orzeczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu lub ich braku.

 

badacze w laboratorium

 

Rodzaje badań w medycynie pracy

W celu odbycia wizyty o lekarza medycyny pracy, trzeba posiadać aktualne skierowanie od pracodawcy, lub w przypadku uczniów i studentów od instytucji oświatowej. Wyróżniamy cztery rodzaje badań profilaktycznych, występujące w medycynie pracy:

  • wstępne, należy wykonać przy rozpoczynaniu każdej nowej pracy;
  • okresowe, których częstotliwość jest uzależniona od stopnia narażenia pracownika na szkodliwe czynniki w miejscu pracy oraz zajmowanym przez niego stanowisku;
  • kontrolne, wykonywane w przypadku długich i ciągłych przerw w pracy wynoszących co najmniej 30 dni.
  • do celów sanitarno-epidemiologicznych, w przypadku osób ubiegających się o stanowiska pracy, związane z kontaktem z ludźmi lub żywnością.

Ilość i typ badań jest uzależniony od narażenia na ekspozycję na czynniki ryzyka, takie jak np. praca: przy komputerze (badanie wzroku); na wysokości (badania wysokościowe), w silnym, długotrwałym stresie i napięciu psychicznym (badania serca); w obecności szkodliwych dla zdrowia chemikaliów (badania ALAT).

 

Kiedy należy skorzystać z pomocy lekarza medycyny pracy?

Medycyna pracy, jak sama nazwa mówi, jest skierowana głównie do osób poszukujących zatrudnienia. Przed podjęciem pracy na dowolnym stanowisku konieczne jest udanie się do lekarza i sprawdzenie, czy w Twoim przypadku nie istnieją przeciwwskazania do zatrudnienia w danym miejscu. Mowa tu m.in. o alergiach, wadach wzroku oraz zdrowiu psychicznym. Lekarz medycyny pracy wykonuje podstawowe badania oraz przeprowadza dokładny wywiad.

Udanie się do lekarza medycyny pracy jest niezbędne również w celu podjęcia nauki na poszczególnych kierunkach, szczególnie w przypadku szkół policealnych. Po wykonaniu niezbędnych badań specjalista wystawia specjalny dokument, potwierdzający możliwość pracy lub nauki konkretnego przedmiotu. Najczęściej medycyna pracy obejmuje nowo zatrudniane osoby, ale trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne jest też wykonanie badań kontrolnych i okresowych. Obowiązek skonsultowania się ze specjalistą nakłada również Kodeks Pracy, a niewypełnienie go może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

W naszym gabinecie pracuje nie tylko lekarz medycyny pracy, lecz także specjalista kardiolog i osoby o wielu innych specjalizacjach, jak np. laryngologia. Często współpracują oni ze sobą, zwłaszcza gdy w przypadku danego pacjenta dojdzie do wykrycia choroby czy niepokojących dolegliwości. Jeśli chodzi o medycynę pracy, nasza oferta jest skierowana m.in. do firm – dzięki temu można zapewnić pracownikowi bezpłatne badanie wstępne.