Jakie czynności obejmuje mobilna opieka pielęgniarska?

Opieka pielęgniarska jest istotną częścią naszego systemu opieki zdrowotnej. W sektorze medycznym powstaje coraz więcej nowych form opieki ze względu na zmiany demograficzne i rosnące zapotrzebowanie. Mobilna opieka pielęgniarska jest skoncentrowana na pacjencie. Skupia się na człowieku, a nie na jego chorobie, na pacjencie, a nie na jego opiekunie. Kluczowe znaczenie ma tu dobro pacjenta.

Co wiemy o mobilnej opiece pielęgniarskiej?

Mobilna opieka pielęgniarska jest formą opieki paliatywnej, która wykorzystuje model skoncentrowany na osobie, zapewniając pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia narzędzia potrzebne do pomocy chorym i ich rodzinom możliwość korzystania z pomocy medycznej, gdy nie są oni w stanie odwiedzić kliniki lub szpitala. Mobilna opieka pielęgniarska pozwala na częstsze wizyty, co może być szczególnie pomocne dla osób, które nie czują się komfortowo w środowisku medycznym lub mają trudności z poruszaniem się.

Jak sama nazwa wskazuje, mobilna opieka pielęgniarska polega na zapewnieniu opieki medycznej ludziom w ich domach lub w innych miejscach. Mobilne usługi pielęgniarskie mogą obejmować:

  • Zapewnienie opieki medycznej w nagłych wypadkach
  • Zapewnienie usług wsparcia medycznego, takich jak zarządzanie lekami i programy badań zdrowotnych.
  • Zapewnienie porad i leczenia medycznego.
  • Monitoring medyczny pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy nie mają łatwego dostępu do konwencjonalnych placówek opieki zdrowotnej. Może to obejmować regularne odwiedziny w domu lub wysłanie pielęgniarki do pacjenta, gdy jest on hospitalizowany z innego powodu.

Dla kogo przeznaczona jest mobilna opieka pielęgniarska?

Mobilna opieka pielęgniarska jest przeznaczona dla osób, które są zależne od pomocy domowej i wymagają pomocy w codziennych czynnościach, takich jak higiena osobista, spożywanie posiłków i przyjmowanie leków. Beneficjentami mobilnej opieki pielęgniarskiej są zazwyczaj osoby starsze. Z usługi tej korzystają również osoby niepełnosprawne oraz te, którym stan zdrowia utrudnia wychodzenie z domu.

Czytaj też: Opieka nad seniorem. Kiedy warto skorzystać z pomocy pielęgniarki?